Carbon Monoxide Smoke Detector

Smoke Detector

Smoke Detector เครื่องตรวจจับแจ้งเตือนควันไฟและก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์(CO)

เครื่องตรวจจับควัน Carbon Monoxide Smoke Detector
เครื่องตรวจจับควัน Carbon Monoxide Smoke Detector

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Monoxide – CO) คืออะไร ทำไมถึงต้องตรวจจับ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ถือว่าเป็นก๊าซที่มีพิษในระดับรุนแรงมาก จากข้อมูลเคยมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,500 รายเป็นประจำทุกปีและรายงานผู้เข้ารับการรักษากว่า 10,000 รายจากอุบัติเหตุก๊าซพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจากวารสารของสมาคมการแพทย์อเมริกัน -Journal of the American Medical Association/JAMA) ซึ่งผู้เชี่ยวชสญด้านการแพทย์ได้ออกมาระบุว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะสามารถประเมิณจำนวนเหตุการณ์อุบัติเหตุก๊าซพิษจากคาร์บอนมอนนอกไซด์ได้เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์หรือเครื่องตรวจจับ CO เป็นเครื่องที่คอยตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ลอยอยู่ในอากาศจากระบบเซ็นเซอร์ จากนั้นจะทำการแจ้งเตือนในรูปแบบสัญญาณไฟบอกสถานะและเสียงเมื่ออยู่ในระดับอันตราย

คุณสมบัติ

1. โหมดอิสระ (Independent mode): ทำงานในรูปแบบของเครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์แบบไร้สายโดยอัตโนมัติ
2. โหมดรองรับการทำงาน (Compatible mode): สามารถเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณการแจ้งเตือนกันขโมยได้เป็นอย่างดี
3. มีระบบการตรวจจับอัติโนมัติพร้อมระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ แจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ LED และสามารถทำงานร่วมกับระบบแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย โดยตัวเครื่องจะส่งสัญญาณแบบไร้สายไปยังตัวเครื่องกันขโมยเมื่อสามารถตรวจจับความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ถึงระดับที่กำหนดไว้
4. การทำงานถูกต้องตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในการป้องกันก๊าซพิษได้เป็นอย่างดี
5. ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งสำหรับการใช้งานในครัวเรือน, โรงงานและเหมืองถ่านหินและสถานที่อื่นๆ

คุณสมบัติ

– แหล่งพลังงาน (Power Supply) : ถ่านไฟขนาด AA 3 ก้อน แบตเตอรี่ 1.5V
– ความไวของการตรวจจับและเวลาการแจ้งเตือน:
50ppm เตือนภัยภายใน 60 – 90 นาที
100ppm เตือนภัยภายใน 10 – 40 นาที
300ppm เตือนภัยภายใน 3 นาที
Standby Current: < 50Ua(ไม่รวมจอ LCD); < 200uA (พร้อม LCD)

http://www.finedayplus.com/carbon-monoxide-detector.html#

การใช้งาน เครื่องวัดแสง รุ่น LM01 (LX-1010B)

Light Meter

Light Meter รายละเอียดการใช้งานปุ่ม

การใช้งาน เครื่องวัดแสง รุ่น LM01 (LX-1010B)
การใช้งาน เครื่องวัดแสง รุ่น LM01 (LX-1010B)

1. สวิทส์เลื่อน เลือกช่วงวัด

2. สวิทส์เลื่อนเปิด ปิด เครื่อง และ ค้างค่า

3. หน้าจอ

4. เซนเซอร์ วัดแสง  

5. สายต่อ เซนเซอร์

วิธีการวัดค่าแสง

1. สวิทส์เลื่อน เปิด ปิด ไปยังตำแหน่ง ON

2. หน้าจอแสดงค่าความเข้มของแสง หน่วยเป็น LUX

 หากค่าเป็น 1 ค้างค่าตลอด ทางด้านซ้ายของจอ แสดงว่าแสงมีความสว่างเกินช่วงวัด

ให้เลื่อนสวิทย์ปรับช่วงวัดไปยังช่วงที่สูงขึ้น

3. หน้าจอจะแสดงค่าของการ วัดแสง ออกมา

4. หากต้องการค้างค่าที่วัดได้ ให้เลื่อนสวิทส์ไปยังตำแหน่ง HOLD

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

1. ควรปิดฝา sensor ทุกครั้งหลังใช้งาน
2. เครื่องวัดมีช่วงวัดสูงสุด ที่ 50,000 Lux หากวัดเกินช่วง เป็นเวลานานๆ จะมีผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของSensor