pH และ ความเข้มข้นปุ๋ย(EC) ที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดร

ph ใช้ช่วง 5.5 – 7.0 ครับ ต่ำกว่า 5.5 เจอรากเน่า สูงกว่า 7.0 โตไม่ดีครับ

หากผักกินปุ๋ยดีน้ำในถังจะมีค่า ph สูงขึ้นครับ

EC ใช้ไม่เกิน 2.5 ครับ ผักสลัดใช้ 1.0 +- 0.3 ผักไทยจีน 1.5 +-1.0 ครับ

หากวัดปุ๋ยแล้ว EC ต่ำกว่า 0.6 เติมปุ๋ยครับ น้ำปุ๋ยเลี้ยง 1 สัปดาห์ หาก ph สูงเกิน 8.0 เปลี่ยนน้ำครับ หากไม่ถึงและน้ำยังไม่สกปรกมากก็ไม่ต้องเปลี่ยน หากผักเพี้ยนจากปุ๋ยไม่สมดุลแล้วไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรเปลี่ยนน้ำใหม่หมดครับ

แตงกวาช่วง 21 วันแรกเลี้ยงต้นใบใช้ปุ๋ยผักกินใบ 1.5 +- 1.0 ครับ ช่วงต่อมาลดลงเหลือ 1.0 +- 0.5 ครับ ช่วงติดผลคุมไม่ให้เกิน 1.0 ครับ เติมปุ๋ยวัดปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งครับ แต่ ph วัดตลอดครับ หากน้ำลดเติมน้ำเปล่าครับ หาก ph เกิน 8.0 เปลี่ยนน้ำครับ