pH และ ความเข้มข้นปุ๋ย(EC) ที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดร

ph ใช้ช่วง 5.5 – 7.0 ครับ ต่ำกว่า 5.5 เจอรากเน่า สูงกว่า 7.0 โตไม่ดีครับ

หากผักกินปุ๋ยดีน้ำในถังจะมีค่า ph สูงขึ้นครับ

EC ใช้ไม่เกิน 2.5 ครับ ผักสลัดใช้ 1.0 +- 0.3 ผักไทยจีน 1.5 +-1.0 ครับ

หากวัดปุ๋ยแล้ว EC ต่ำกว่า 0.6 เติมปุ๋ยครับ น้ำปุ๋ยเลี้ยง 1 สัปดาห์ หาก ph สูงเกิน 8.0 เปลี่ยนน้ำครับ หากไม่ถึงและน้ำยังไม่สกปรกมากก็ไม่ต้องเปลี่ยน หากผักเพี้ยนจากปุ๋ยไม่สมดุลแล้วไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรเปลี่ยนน้ำใหม่หมดครับ

แตงกวาช่วง 21 วันแรกเลี้ยงต้นใบใช้ปุ๋ยผักกินใบ 1.5 +- 1.0 ครับ ช่วงต่อมาลดลงเหลือ 1.0 +- 0.5 ครับ ช่วงติดผลคุมไม่ให้เกิน 1.0 ครับ เติมปุ๋ยวัดปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งครับ แต่ ph วัดตลอดครับ หากน้ำลดเติมน้ำเปล่าครับ หาก ph เกิน 8.0 เปลี่ยนน้ำครับ

วิธีคาลิเบรต พีเอชมิเตอร์รุ่น PH8685

PH8685 Calibration

ph8685 ภาพให้เทน้ำยาคาลิเบรตพีเอช 7.0 ลงไปในภาชนะก่อน

หลังจากนั้นให้นำพีเอชมิเตอร์ มาเปิดเครื่องและจุ่มลงไปในภาชนะ

ph03 cal3

ลองตรวจสอบดูว่าเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meterอ่านค่าได้ 4.0 หรือไม่

ถ้าอ่านได้ตรงหรือใกล้เคียงก็ไม่จำเป็นต้องคาลิเบรต

แต่ถ้าไม่ตรงก็ให้คาลิเบรตโดยทำดังนี้ครับ

ph03 cal4
ให้กดปุ่มกลาง หน้าจอจะขึ้นคำว่า Cal

หลังจากนั้นพีเอชมิเตอร์จะดำเนินการคาลิเบรตให้เองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มใด ๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งตามปกติแล้วถ้าเป็นพีเอชมิเตอร์รุ่นอื่น มันจะมีปุ่มกดขึ้นและปุ่มกดลง

ซึ่งถ้าหากว่าเครื่องอ่านค่าไม่ได้ตามน้ำยาคาลิเบรตนี้ คือ 4.0

ต้องใช้มือปรับเองโดยกดปุ่ม ขึ้นหรือลง

แต่เครื่องนี้ไม่ต้องทำเพราะมันจะทำงานให้เอง หลังจากนั้นเครื่อง

จะขึ้นคำว่า En


ph03 cal5

ก็เป็นอันจบขั้นตอนคาลิเบรต