การวัดค่าแสงสว่าง

การ วัดค่าแสง สว่าง

การ วัดค่าแสง สว่าง มีหน่วยที่แตกต่างกันจำนวนมาก หน่วยที่ใช้วัดค่าแสงสว่างโดยทั่วไปมีดังนี้:

วัดค่าแสง
การ วัดค่าแสง สว่าง มีหน่วยที่แตกต่างกันจำนวนมาก

วัดค่าแสง Candela (CD)

คือ หน่วยของความเข้มการส่องสว่างของแหล่งกำเนิดแสงในทิศทางที่เฉพาะเจาะจง เรียกว่าแรงเทียน ในทางเทคนิค, ความเข้มของรังสีในทิศทางที่ตั้งฉากกับพื้นผิวของ 1/600000 ตารางเมตรของวัตถุดำที่อุณหภูมิแข็งตัวของแพลทินัมภายใต้ความกดดันที่ 101,325 นิวตันต่อตารางเมตร

วัดค่าแสง Foot-candle

(เอฟซี หรือ FTC) คือ หน่วยของความเข้มของแสงวัดเป็นลูเมนต่อตารางฟุต ความสว่างของเทียนหนึ่งแท่ง ที่ระยะหนึ่งฟุต มีค่าโดยประมาณประมาณ 10.7639 ลักซ์

วัดค่าแสง ลูเมน (LM)

ตือหน่วยของการไหลของแสงหรือลักซ์ส่องสว่าง การส่องสว่างของหลอดไฟสามารถวัดได้ในหน่วยลูเมน

วัดค่าแสง Lux (LX)

ตือ หน่วยของการส่องสว่างเท่ากับหนึ่งลูเมนต่อตารางเมตร เทียบเท่าตัวชี้วัดของ footcandle (1 Lux เท่ากับ 0.0929 footcandles) นอกจากนี้ยังเรียกว่า metre-candle

วัดค่าแสง

การใช้งาน เครื่องวัดแสง รุ่น LM01 (LX-1010B)

Light Meter

Light Meter รายละเอียดการใช้งานปุ่ม

การใช้งาน เครื่องวัดแสง รุ่น LM01 (LX-1010B)
การใช้งาน เครื่องวัดแสง รุ่น LM01 (LX-1010B)

1. สวิทส์เลื่อน เลือกช่วงวัด

2. สวิทส์เลื่อนเปิด ปิด เครื่อง และ ค้างค่า

3. หน้าจอ

4. เซนเซอร์ วัดแสง  

5. สายต่อ เซนเซอร์

วิธีการวัดค่าแสง

1. สวิทส์เลื่อน เปิด ปิด ไปยังตำแหน่ง ON

2. หน้าจอแสดงค่าความเข้มของแสง หน่วยเป็น LUX

 หากค่าเป็น 1 ค้างค่าตลอด ทางด้านซ้ายของจอ แสดงว่าแสงมีความสว่างเกินช่วงวัด

ให้เลื่อนสวิทย์ปรับช่วงวัดไปยังช่วงที่สูงขึ้น

3. หน้าจอจะแสดงค่าของการ วัดแสง ออกมา

4. หากต้องการค้างค่าที่วัดได้ ให้เลื่อนสวิทส์ไปยังตำแหน่ง HOLD

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา

1. ควรปิดฝา sensor ทุกครั้งหลังใช้งาน
2. เครื่องวัดมีช่วงวัดสูงสุด ที่ 50,000 Lux หากวัดเกินช่วง เป็นเวลานานๆ จะมีผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของSensor