การวัดค่าแสงสว่าง

การ วัดค่าแสง สว่าง

การ วัดค่าแสง สว่าง มีหน่วยที่แตกต่างกันจำนวนมาก หน่วยที่ใช้วัดค่าแสงสว่างโดยทั่วไปมีดังนี้:

วัดค่าแสง
การ วัดค่าแสง สว่าง มีหน่วยที่แตกต่างกันจำนวนมาก

วัดค่าแสง Candela (CD)

คือ หน่วยของความเข้มการส่องสว่างของแหล่งกำเนิดแสงในทิศทางที่เฉพาะเจาะจง เรียกว่าแรงเทียน ในทางเทคนิค, ความเข้มของรังสีในทิศทางที่ตั้งฉากกับพื้นผิวของ 1/600000 ตารางเมตรของวัตถุดำที่อุณหภูมิแข็งตัวของแพลทินัมภายใต้ความกดดันที่ 101,325 นิวตันต่อตารางเมตร

วัดค่าแสง Foot-candle

(เอฟซี หรือ FTC) คือ หน่วยของความเข้มของแสงวัดเป็นลูเมนต่อตารางฟุต ความสว่างของเทียนหนึ่งแท่ง ที่ระยะหนึ่งฟุต มีค่าโดยประมาณประมาณ 10.7639 ลักซ์

วัดค่าแสง ลูเมน (LM)

ตือหน่วยของการไหลของแสงหรือลักซ์ส่องสว่าง การส่องสว่างของหลอดไฟสามารถวัดได้ในหน่วยลูเมน

วัดค่าแสง Lux (LX)

ตือ หน่วยของการส่องสว่างเท่ากับหนึ่งลูเมนต่อตารางเมตร เทียบเท่าตัวชี้วัดของ footcandle (1 Lux เท่ากับ 0.0929 footcandles) นอกจากนี้ยังเรียกว่า metre-candle

วัดค่าแสง